beleef het groene hart
van nederland

06 17 00 94 43

-

info@ruygeborg.nl

Dieren

Moerasvogels

Vele dieren voelen zich thuis in dit afwisselende landschap met modderige vlakten en rietvelden. Vooral voor vogels is het hier een paradijs. Roerdomp, snor en blauwborst verstoppen zich in de rietkragen. Kluten, waterrallen en lepelaars zoeken de slikranden op.

Schapen

Om de ringdijk stevig en dus veilig te houden, moet de begroeiing kort blijven. Hiervoor zorgen de Texelaars. Als er in de zomer meer delen van het gebied droog vallen, worden hier extra schapen ingezet. Zij zorgen dat er geen wilgenbos komt.

Schrijf je nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief