beleef het groene hart
van nederland

06 17 00 94 43

-

info@ruygeborg.nl

Veranderend landschap

Dit landschap verandert voortdurend. Van zeebodem naar moeras, van hoogveenbult via turfwinning naar droogmakerij en nu weer terug naar moeras. Vanaf de dijk is goed te zien dat de Nieuwkoopse Plassen wel zes meter hoger liggen dan de Ruygeborg. Zoveel veen is hier afgegraven!

Kreekrug

Het wandelpad loopt over een oude kreekrug. Ooit had de zee hier vrij spel en zette klei af in kleine stroompjes, kreken genoemd. Toen de zee zich terugtrok groeide het veen metershoog. Het veengebied werd ontwaterd, en de veenbodem klonk in. Daardoor ligt de vroegere kreekbodem nu juist hoger in het landschap.

Waterpeil

Ruygeborg heeft een eigen, natuurlijk waterpeil. De waterstand hangt af van regen, verdamping, kwelwater (mineraalrijk grondwater dat diep uit de grond omhoog gedrukt wordt) en de seizoenen. Het waterpeil is hoog (dus nat) in de winter en laag (dus droog) in de zomer. De overloop-stuw zorgt dat het teveel aan water weg kan uit het gebied.

Landschap Ruygeborg
Landschap Ruygeborg

Schrijf je nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief